Председател и Представител на Сдружение „Натуралистично“ е Христо Панчев Вълчев, магистър по Екомениджмънт и Устойчиво Развитие от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по Консервационна Биология от Лундски Университет, Швеция. Христо е ръководител на проектите „Пчелен Рай“ и „Екосистеми за Образование на Страната“ в България, както и ръководител на няколко обществени екологични образователни проекта за устойчиво развитие в Лунд, Швеция.