Всеки може да се включи в Сдружение “Натуралистично”, като стане член на сдружението и част от екипа, или се присъедини да помага като доброволец или стажант към организацията, проектите и инициативите ни. 

Членуването в сдружението е доброволно, членове могат да бъдат всички пълнолетни физически и всички юридически лица, които споделят целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват устава  и плащат редовно членския си внос.

Членският внос е ежегоден и минималният размер е в размер на 24 /двадесет и и четири/ лева за физически лица, а за юридически лица, в размер на 48 /четиридесет и осем/ лева.  Членския внос е нужен за да се поддържа  структурата на сдружението като официална национална организация, както и за основните административни дейности на проектите. Финансовите дейности са експертно осчетоводявани и информацията ще бъде предоставяна с пълна прозрачност към всички членове, за това къде отиват средствата, които всеки е допринесъл.

За да станете член на Сдружението е нужно да попълните МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО, която можете да напишете на ръка по образец и да ни я предоставите лично. Или да я изтеглите оттук, да я принтирате, попълните и след това да я представите на член от Управителния съвет.  При невъзможност за лична среща може и да се сканира и изпрати по e-mail. Всички молби за членство ще се разглеждат по време на следващото Общо Събрание на организацията, след датата на подаване на молбата (за повече информация за дати на следващи официални срещи, моля проверете КАЛЕНДАРА).

Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание по време на официални срещи на сдружението.

Изтегляне на молба за членство – Молба за членство в Сдружение Натуралистично


За да заплатите членския си внос към банковата сметка на сдружението, моля пишете ни на info@naturalistichno.org за да предоставим данните.


Добре сте дошли, очакваме Ви!