Проект Пчелен Рай

Да опазим и подпомогнем пчеличките като засеем ухайни и пъстри медоносни екологични пчелни градини с нашите любими билки, подправки, зеленчуци и плодове! Заедно можем да бъдем полезни и здрави в хармония с природата!

Пчелен Рай“е инициатива от 2014 г., която през 2016 г. прерастна в официален международен екологичен образователен проект, целящ опознаване, стимулиране и опазване на пчелите, опрашителите и медоносните растения и повишаване на екосистемните услуги,  чрез устойчиво използване на природните ресурси, и чрез създаване на Екологични Пчелни Хабитати (ЕПХ), под формата на Екологични Пчелини и Кошери (ЕПК) и Екологични Пчелни Градини (ЕПГ) със специфично подбрани видове медоносни растения.

🐝

ЕПХ ще повишават биоразнообразието и ще спомагат за възстановяването и запазването на нормална биосреда и естествени екосистемни процеси, фактори изключително важни за устойчивото развитие на флората, фауната, хората и Земята!

🐝

Чрез осъществяване на дейностите на проекта ще бъде възможно да се изгради мрежа от знакови биоразнообразни места и общност от екологично и устойчиво мислещи и знаещи хора, и да се постигнат благоприятни и устойчиви социални, образователни, научни, икономически и естетически резултати!

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПЧЕЛЕН РАЙ

 

Проект Пчелен Рай

 

🐝

Градините на Пчелен Рай 

Медоносните Екологични Пчелни Градини Пчелен Рай са ухайни, пъстри и жужащи градини, създадени чрез микс от тематично и биологично подбрани видове медоносни растения – едногодишни и многогодишни тревисти билки, подправки, цветя, зеленчуци, плодове, храсти и дървета , които в по-голямата си част са натурални за нашата страна и много полезни за устойчивото развитие на българската екосистема!

 

Дизайн на градините

Ние създаваме Билкови Райчета, които осигуряват изключително много Живот на Земята и помагат да има Биоразнообразие в Природата!

ВИЖТЕ  НАСОКИ ЗА ДИЗАЙН НА ЕПГ 2015

 

🐝

Растенията на Пчелен Рай

Изготвенa е интерактивна информация под формата на ботаническо представяне с имена на наличните видове растения, начините на отглеждане и ползите от растенията.
ВИЖТЕ СПИСЪК С РАСТЕНИЯ НА ПЧЕЛЕН РАЙ 2015

Също така ежегодно се събират, складират и опазват семена на други растения  чрез проект “Семената на Добротата” на Сдружение “Натуралистично”. Членовете на сдружението и участниците в проекта могат да получат списък и  да заявят семена за засаждане на собствени градини или за градините по проектите “Пчелен Рай“, “ГЕОС” и “НатуроТворчество“.

 

От градината в кухнята

Голяма част от растенията, които отглеждаме са ядивни билки, подправки и зеленчуци, които можете да приготвите или сготвите по някакъв начин!

 

🐝

Какво се случва през 2016 г.

Една от основните дейности, която ще се развива през 2016 и 2017 г.  ще е осъществяването на Национална кампания за установяване и устойчиво използване на медоносната флора в България. Кампанията ще има за цел идентификация на настояща българска медоносна растителност, ресурсна оценка и картиране на видовия състав и събиране на посадъчен материал от позволени от закона медоносни растения в различни райони на България. Проучване в миналото ще спомогне да се установи кои медоносни растения са се развивали на територията на България и по какъв начин са се променяли и взаимодействали с пчелите през времето до днес. Идентификацията и ресурсната оценка на настоящата българска медоносна растителност ще подпомогнат обособяването на специфични благоприятни места за биопчеларство и биоземеделие, с цел устойчиво използване на природните ресурси за икономическа сигурност на обществото на България. Събрания посадъчен материал от подбрани медоносни растения ще бъде съхранен в обособена семенна банка и впоследствие използван за целите на „Пчелен Рай“. Посадъчния материал ще бъде използван за създаване на частни и обществени ЕПХ по начини некомпроментиращи биоразнообразието и екосистемите.

 

🐝

Пчелен Рай 2017

Започнахме засаждането на Екологични Медоносни Градини по Проект “Пчелен Рай” при Христо Вълчев като на 09 Март беше засаждане на семена на медоносни растения в с. Ряховците, а на 12 Март засаждане в с. Горна Липница. Градините са създавани за опазване на пчелите и опрашителите и стимулиране на българската флора, природни екосистеми и общество!

Снимки от Проект Пчелен Рай сезон 2017

Това е засаждането на над 50 вида едногодишни и многогодишни медоносни билки, подправки, зеленчуци и цветя, храсти и дървета.
Вижте още снимки и информация..

 

Така изглежда жужащия, пърхащ цветен рай в една от  градините в с. Горна Липница през м. Юни 2017г.

 

!!НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!!

Драги приятели, започваме подготовката на Crowdfunding fundraising кампания, насочена към набиране на остатъка от нужните средста за изпълнението на научен проект целящ установяването на медоносната флора и опрашителите във Флористичен район Западна Стара планина с цел опознаване, опазване и оползотворяване на природни ресурси и добри практики.

За повече информация, и как можете да се присъедините и/или да помогнете, моля прочетете в:

Молба за Съдействие за Осъществяване на Научен Проект към Пчелен Рай


 

Пчелен Рай 2018

През 2018 година ни очакват още много жужащи моменти свързани с изпробване на различни видове дизайн за самоустойчиви градини, работещи мултиизмерно.

В момента търсим места за засаждане на градини (натурални и градски условия), както и финансови възможности за разгръщане на дейностите на проекта.

Вече сме намерили няколко места при наши мили приятели и през пролетта на 2018 г. ще бъдат организирани групови мироприятия със засаждане на медоносни растения за създаване на райски кътчета, ако имате желание да се включите по някакъв начин, моля свържете се с Ръководителя – Христо Вълчев

или ни изпратете е-мейл на: pchelenrai@naturalistichno.org

 


Да ЖуЖим Заедно! 

Проект „Пчелен Рай“ е отворен за всички и участието в него е безплатно, стига да сте членове на Сдружение “Натуралистично”. Най-голяма полза за участие биха имали пчелари, градинари, земеделци, педагози и студенти, научни специалисти и експерти по природни, социални и икономически науки и не само.

Заинтересованите лица могат да се присъединят под различна форма: като участник в проекта, сключващ споразумение за изпълняване на различни дейности; доброволец спомагащ за изпълняването на дейности по проекта; външен научен специалист|експерт,  както и можете да станете част от ядрото и ОтБора на организатори координиращи дейностите на проекта.

За повече информация как можете да се присъедините към проекта или да допринесете, моля  свържете се с Ръководителя – Христо Вълчев

или ни изпратете е-мейл на: pchelenrai@naturalistichno.org

 

До скоро! 🙂🐝💕