Лиляна Иванова

С Любов към Природата, даряваща вдъхновение, знание и грижа.

Участва като сътрудник в Проект “Вкусните биоградинки в детските градини” сезон 2013-2014.
Включване в екипа на Натуралистично от самото му начало, по-конкретно с Проект „Пчелен Рай“ и Проект „НатуроТворчество“.
Магистър Индустриална химия към ХТМУ “Асен Златарев”, София. Психологията, Творчеството и Любовта към Природата, я завеждат към Валдорфската педагогика, Монтесори , Слънчева педагогика.

От май 2016 подържа страничка във Facebook – Lactea Via/ Млечен път за ръчно изработени творения /https://www.facebook.com/Lactеa-Via-Млечен-Път-381221295361598/.

Към настоящия момент живее, работи, твори и продължава с магистратура Начална и предучилищна педагогика към ПУ “Пайси Хилендарски”, защото смята, че промяната в бъдеще се гради сега, заедно с децата и нашата лична вътрешена промяна и себеразвитие.

 

Контакти:

E-mail : lilyanari@gmail.com