Тринадесето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Сдружение „Натуралистично“ ви кани на Тринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 07.12.2020 г. /Понеделник/ от 18:00 часа в ДАРоВЕДА: гр. София, ул. Хан Крум № 7А,при следния дневен ред: Подробен план за Тринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” 07.12.2020 г.18:00 Откриване на Общо … Продължете с четенето на Тринадесето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”