Натуралистично на Събуди се – Wake Up 2-7.7.2024 / Naturalistichno at Wake Up Festival `24

English bellow
Мили приятели,
От 2 до 7 юли ще имаме честта и удоволствието да сме на Фестивал “Събуди Се!” в полите на Родопа планина, където с отбора на “Натуралистично” ще поддържаме зона Земеделие и Занаяти и ще подкрепяме фестивалния колективен дух.
Ще представим организацията ни и ще споделяме от натуралните ни продукти и изделия:
🌱 Семена от семебанката ни в проект “Семената на Добротата”;
🌿 Билкови чайове и лечебни продукти от проект „Пчелен Рай“;
📚 Книги от проект „Дари Книга Спаси Дърво“;
💎 Минерали и кристали от проект „Кристалос“;
💧 Розова и Сребърна вода от проект „Билки и Лекове“,
както и много любов и добро настроение.
🙏💎🤍

ПРОГРАМА НА НАТУРАЛИСТИЧНО И ПРИЯТЕЛИ
Зона Занаяти и Земеделие
Ден:2 03.07 – сряда
🕘13:00-15:00 Представяне на проектите на “Натуралистично”. Размяна на семена от семебанката ни

Ден:3 04.07 – четвъртък
Зона Практики за вътрешно развитие
🕘13:30 – 15:00 Диамантеното Рейки и Универсална Диамантена Енергия Групов Лечебен Сеанс

Ден:6 07.07 – неделя
Зона Лекции и дискусии
🕘09:00 – 10:00 Водена Групова Диамантена Медитация АумРа 7.7

Ще има възможност за инициации в Диамантената Школа и работа с Диамантената Лечебна Енергия чрез канала на Христо Вълчев А. А.

Ще се радваме да се видим по горите и поляните на Родопите и да споделим и обменим на живо полезни и ползотворни идеи, вдъхновения и практически начини за природосъобразен и холистичен живот заедно!

За повече информация:

Натуралистично


https://www.facebook.com/naturalistichno
https://www.facebook.com/events/597174912405941/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
Info: WakeUp-Bg.com

Благодарим!

~~
Dear friends,
From 2 to 7 July we will have the honor and pleasure to be at the Festival “Wake Up!” at the foot of the Rhodope Mountains, where with the team of “Naturalistichno” we will organize the Agriculture and Crafts zone and support the festival collective spirit.
We will present our organization and share from our natural products and products:
🌱 Seeds from our Seedbank part of the “The Seeds of The Goodness” project;
🌿 Herbal teas and healing products from the “Bee Paradise” project;
📚 Books from the “Donate a Book Save a Tree” project;
💎 Minerals and Crystals from the “Crystalos” Project;
💧 Rose and Silver Water from “Herbs and Remedies” Project,
and lots of love and good mood.
🙏💎🤍

NATURALISTICHNO AND FRIENDS PROGRAM
Crafts and Agriculture Zone
Day:2 03.07 – Wednesday
🕘13:00-15:00 Presentation of the projects of Naturalistichno. Seed swap from our seed bank

Day:3 04.07 – Thursday
Practices for internal development Zone
🕘13:30 – 15:00 Diamond Reiki and Universal Diamond Energy Group Healing Session

Day:6 07.07 – Sunday
Lections and Discussions Zone
🕘09:00 – 10:00 Guided Group Diamond Meditation AumRa 7.7

There will be also an opportunity for initiations into the Diamond School and working with the Diamond Healing Energy through the channel of Hristo Valchev.

We would love to see you in the forests and meadows of the Rhodope Mountains and share and exchange in live useful and beneficial ideas, inspirations and practical ways for an environmentally friendly and holistic life together!

For more information:

Натуралистично


https://www.facebook.com/naturalistichno
https://www.facebook.com/events/597174912405941/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
Info: WakeUp-Bg.com

2024-07-02 11:00 2024-07-02 23:30 Europe/Sofia Натуралистично на Събуди се – Wake Up 2-7.7.2024 / Naturalistichno at Wake Up Festival `24

English bellow Мили приятели, От 2 до 7 юли ще имаме честта и удоволствието да сме на Фестивал “Събуди Се!” в полите на Родопа планина, където с отбора на “Натуралистично” ще поддържаме зона Земеделие и Занаяти и ще подкрепяме фестивалния колективен дух. Ще представим организацията ни и ще споделяме от натуралните ни продукти и изделия: […]

Кукленски Манастир Св. Св. Козма И Дамян naturalistichno@gmail.com