ПОКАНА за Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”, 16.07.2023 г.

П О К А Н А За свикване на Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул.Цветна Градина № 16А, П.К. 1421,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от … Продължете с четенето на ПОКАНА за Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”, 16.07.2023 г.