Проект за “Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание” в село Горна Липница – ПРИКЛЮЧИЛ

Почистваме, облагородяваме и озеленяваме централния парк на с. Горна Липница по екологичен и образователен устойчив начин в полза на местните жители, гостите на селото и биоразнообразието. *ПРОЕКТЪТ Е ОСЪЩЕСТВЕН И ПРИКЛЮЧИЛ*