Проект за “Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание” в село Горна Липница – ПРИКЛЮЧИЛ

*ПРОЕКТЪТ Е ОСЪЩЕСТВЕН И ПРИКЛЮЧИЛ*

Драги приятели,

Имаме изключителното удоволствие да Ви съобщим, че Кметство Горна Липница съвместно със “Сдружение за развитие на Горна Липница” и Сдружение “Натуралистично” спечелиха проект за почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание в село Горна Липница по конкурса за финансиране на проекти на тема „Обичам природата – и аз участвам“ по Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“,  организирана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).


Целта на проекта е да обедини обществеността в едно малко населено място около идеята да се пази природата чиста, да затвърди навиците, стремежа и желанията на всеки един жител на населеното място за опазване на околната среда.

Проектът се състои в почистване, озеленяване и образователно облагородяване на парково пространство с площ от 2020 кв. м., намиращо се в центъра на селото.

Проекта ще се осъществи в периода м. Май – м. Ноември 2017г.


Озеленяването и облагородяването на парковата територия ще се извърши според професионалните насоки от Сдружение “Натуралистично”. Сдружението ще приложи озеленяване и изграждане на природни хабитати, според биологични и екологични концепции, допринасящи за по-чиста околна среда, по-голямо биоразнообразие и повишаване на екосистемните услуги за устойчиво развитие. В проекта е заложено засаждането на плодородни и медоносни дървета, храсти, билки, подправки и цветя, които ще допринесат за устойчивото развитие на околната среда и обществото в селото.

Проектът предвижда поставяне на информационни и образователни табели за забележителностите на селото и особеностите на околната среда, които ще допринесат за повишаване на екологичното самосъзнание и образование на местното общество.  Възстановяването на съществуващата чешма и кът за отдих край нея ще допринесат за подобряване на социалната среда и ще стимулират местната общност да използва пространсвото за срещи и занимания на открито.

 

В реализацията на проекта кметство Горна Липница ще ангажира широк кръг хора: местната общност, членове на Сдружение за Развитие на Горна Липница, членове на Сдружение “Натуралистично”, членове на Читалище “Зора 1887”, с. Горна Липница, Училищно настоятелство “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Горна Липница, както и участниците в международната Арт Резиденция “Старото Училище”, които с доброволен труд ще могат да спомогнат за осъществяването на дейностите. Кметство Горна Липница и неправителствени организации  ще предпиремат действия за публичност на проекта, чрез публикации в медиите и интернет, сайтовете на селото и организациите, поставяне на обозначителни табели и др. Местната общност и Кметството ще се грижат за последващото опазване и поддържане на почистените и залесени площи.

Реализацията на проекта е от важно значение за подобряване условията за живот в с. Горна Липниница и екологичното възпитание на подрастващото поколение. Почистването на централното парково пространство в селото ще осигури по-благоприятна околна среда за социални дейности на местното общество.

 


На 13 Юни започнахме да оформяме две Натуралистични Инсталации –  едната е Билкова Спирала, която завършихме и в която засадихме медоносни и лечебни билки, подправки и цветя.

     

 

А другата е Градина Ключалка, която оформихме и ще засаждаме през есента.

 

 

Между 04-14 Август по време на Арт Резиденция Старото Училище “Пътят като Ритуал”, заедно с местни младежи и артисти от резиденцията направихме Градина Мандала с формата на Цветето на Живота и неговото второ ниво на проявление – Яйцето на Живота.

 

  

 

През есенните месеци засадихме храсти и дървета и многогодишни билки, подравки и цветя и поставихме образователни и информационни табели, пейки, маса за игра, кошчета, както и пясъчник с люлка и тунелче.

 

Проектът завърши успешно през м. Ноември 2017 г.

 

 

 


 

Повече информация за с. Горна Липница:

www.gornalipnitsa.com

И за ежегодно провеждащата се Арт Резиденция “Старото Училище”:

www.oldschoolresidence.com

 

За въпроси и коментари може да се свързвате с:

Христо Вълчев, биолог-дизайнер – hristo.valchev@naturalistichno.org

Димитър Палов, юрист-консултант – palov@abv.bg

 

Благодарим!

 
https://www.naturalistichno.org

 

ПРОЕКТЪТ БЕ ОСЪЩЕСТВЕН И ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО НА 30.11.2017 г.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ СПОМОГНАЛИ!