В Сдружение “Натуралистично” могат да се присъединят всички заинтересовани, формално като редовни членове или стажанти и неформално като доброволци.

Функциите на Сдружение “Натуралистично” се ръководят от членовете му, сред които е отбор от хора грижещи се за организацията на административните дейности и проектите.  Основните ценности на организационния отбор на сдружението са: работа в екип и колегиалност, разбиране и професионално отношение към работата, инициативност и вдъхновение, споделяне и прозрачност, отговорност и допринасяне за общото благо!

Членовете на Сдружението имат правото да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание, да бъдат избирани в неговите органи на управление – Управителния Съвет, да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление, да бъдат информирани за дейността на сдружението, да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му. Всеки член има право на глас по време на Общото Събрание, когато се вземат официалните решения за дейностите на сдружението.

Управителния Съвет представлява и управлява работата на сдружението. Председател на Управителния Съвет на сдружението е Христо Вълчев, а останалите членове са Теодора Стоименова и Цветелин Йолов.

Вижте всичко в Устава на Сдружение Натуралистично

    

Нашето послание към ВАС “Ние сме екип от многоизмерни личности възхитени от разнообразието на живота и вдъхновени от светлото желание да бъдем благотворни създатели и отговорни пазители на заобикалящата ни среда! Ние искаме да допринасяме за красотата и хармонията около нас, с благородни грижи към Земята и щедро споделяне с хората! 🙂 Желанието ни е да споделяме  знания и ресурси за ползотворно отношение и връзка с природата, с всички, които са готови да работят активно за по-натурално и равностойно бъдеще с устойчиво развитие на страната ни и цялата планета! Искаме да разгръщаме знанията и опита си и тяхното приложение и да организираме още дейности – проекти и иницативи, с които да се събираме заедно и да вдъхновяваме повече хора, организации и институции да работят ползотворно и отговорно  за настоящето на обществото ни и бъдещето на децата на тази планета!

Всеки, който има желание и интерес да спомага за едно по-осъзнато материално  и по-богато духовно общество, за една по-равностойна, споделена, щастлива красива, хармонична, и благодатна за всички Земя, е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Ако това послание по някакъв начин Ви вдъхновява да отворите сетивата си и сърцата си, свържете се с нас и се включете да действаме в час, защото ЗАЕДНО трябва да сме и така можем да направим много повече и много по-добре!”

Присъединете се..

Добре сте дошли, очакваме Ви!