В Сдружение “Натуралистично” може да се присъедини всеки заинтересован, като редовен член или като стажант, както и неформално като доброволец.


Функциите на Сдружението се ръководят от членовете му, които са сплотен отбор от хора грижещи се за административните дейности и осъществяването на проектите и инициативите.  Основните ценности на енипа ни са: служба с любов за общото благо, старание и  отношение към дейностите, инициативност и вдъхновение, споделяне и прозрачност, отговорност и допринасяне за индивидуалното и общото израстване!


Членовете на Сдружението имат правото да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание, да бъдат избирани в неговите органи на управление – Управителния Съвет, да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление – Доверителен Съвет, да бъдат информирани за дейността на сдружението, да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му. Всеки член има право на глас по време на Общото Събрание, когато се вземат официалните решения за дейностите на сдружението.


Управителният Съвет представлява и управлява работата на сдружението. През втория мандат на УС на Сдружението, в момента Председател на Управителния Съвет е Христо Вълчев, а членове са Десислава Първанова и Николай Петков.


Нашето послание към всички.. “Ние сме екип от многоизмерни личности възхитени от разнообразието на живота и вдъхновени от светлото желание да бъдем създатели и отговорни пазители на заобикалящата ни среда! Ние се стараем да допринасяме за красотата и хармонията около нас безусловно, с благородни грижи към Земята и щедро споделяне с Хората!  Споделяме  знания и ресурси за ползотворно отношение и връзка с природата, за по-натурално и равностойно настояще и бъдеще развитие на нас самите, общността ни, обществото, страната ни и цялата планета! Разгръщаме знанията и опита си и тяхното приложение и организираме разнообразни дейности – проекти и иницативи, с които да се събираме заедно и да вдъхновяваме повече хора, организации и институции да работят отговорно и истински ползотворно и устойчиво за състоянието на общностите ни и обществото на тази планета”

Всеки, който има желание и интерес да спомага за едно по-осъзнато материално  и по-богато духовно общество, за една по-равностойна, споделена, щастлива красива, хармонична, и благодатна за всички Земя, е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Ако това послание и тези примери по някакъв начин Ви вдъхновяват, свържете се с нас и се включете да действаме в час, защото ЗАЕДНО можем да сме и така ще направим много повече и много по-добре!”

Добре сте дошли, очакваме Ви!