Сдружение „Натуралистично“ – ЗаЕдно за Земята и Хората!

„Натуралистично“ е сдружение в обществена полза, учредено в България през м. януари, 2016 г.

Основнатa цел на Сдружението е споделяне на методи, практики и продукти за опазване на биоразнообразието и хармония с природата. 

Основно направление в дейностите на „Натуралистично“ е да предоставим на обществото теоретични и практични методи, продукти и услуги за природосъобразен начин на живот в хармония с природата и новото време. Посредством опознаване, запазване и подобрение на екосистемите на Земята ние можем да осигурим по-добри условия за живот на хората и да допринесем за баланс и хармония между обществото и природата.


Ценностите на организацията ни са разнообразни, но основните са: 1. Действие за благоденствие; 2. Хармония с природата; 3. Креативност; 4. Споделеност; 5. Свобода.

Акцент в дейностите на Сдружение „Натуралистично“ е да се подпомагат подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди. Сдружението съдейства за опазването на природното, културно-историческото и етнографското наследство. По този начин се спомага за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация, популяризирайки държавата пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации,  които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население.


Ние осъществяваме екологични и образователни, научно-изследователски и други обществени проекти за съвременно развитие в различни сфери, както и разработваме педагогични методи и модели, чрез които тези знания могат да бъдат предадени на малки и големи за едно по-светло бъдеще! Един от нашите проекти е „Пчелен Рай“ – проект за опознаване, опазване и стимулиране на пчелите, опрашителите и медоносната флора и съзнателно използване на природни ресурси на планетата Земя. Също събираме, запазваме и споделяме семена от български и чуждестранни диви и културни, ядивни, медоносни и лечебни видове растения в семебанката ни към проект “Семената на Добротата”! Семената спомагат, за да създаваме нови градини по проект “Градинарство и Земеделие” и ги споделяме с всеки желаещ свободно, за да засяваме доброта в другите хора, чрез грижа за растенията, ближните ни и за Земята! Споделяме напред книги чрез инициативата „Дари Книга Спаси Дърво“, която разпространява дарени книги и подбрани нови заглавия от наши приятели. Чрез споделянето на тези книги инициативата спомага за намаляване на използването на хартия за отпечатване на още книги и по този начин спасява дървета от изсичане за производство на хартия. Даренията от споделените книги подкрепят предстоящи залесителни акции. Също така опознаваме и споделяме напред минерали и кристали от България и отвъд с образователна и холистична цел чрез проект “Кристалос”. Разпространяваме и Духа на Розата чрез споделяне на Розова Вода от Сърцето на Тракия, както и други билкови и натурални лекове към проект “Билки и Лекове”.
Сдружението ни има още проекти, инициативи и много други идеи за засяване и порастване!”


Снимки от проекти


Нашият отбор е съставен от млади и енергични хора, всеки със своите лични качества и потенциали, събрани от общата ни любов към природата. Обединява ни желанието за природосъобразност и служба за общото благо. Стараем се да действаме заедно иновативно и устойчиво, за да осъществяваме хармонични процеси, проекти и инициативи в обществена полза.

Сдружението е отворено за присъединяване на нови членове и всеки, които има желание да се включи и подпомогне дейностите на организацията и другите членове, може лесно да стане член и да участва в проектите и инициативите на организацията. Иновативният ни и целеустремен екип продължава разработването и развиването на нови идеи и проектни предложени, както помежду ни, така и от други заинтересовани лица, свързани с целите на сдружението.

Всеки е добре дошъл и да бъде доброволец и добротворец в разнообразните ни дейности.


С планирана краткосрочна и дългосрочна стратегия за спирално развитие на сдружението и настоящите проекти и инициативи, както и с провеждане на информационни кампании, създаване на информационни канали в различни социални медии, изграждане и поддържане на уебсайт и създаване на вдъхновяващи информационни и образователни материали, е възможно изграждането на продуктивни взаимоотношения с други партньори и съдружници, за постигане на целите на сдружението и за разпространението на вдъхновения и положителни вибрации към всички по света! Научете повече как да се присъедините: