Всеки може да се включи в Сдружение “Натуралистично”, като стане член на сдружението и екипа или се присъедини да помага като доброволец или стажант към  проектите и инициативите ни. 


Членуването в сдружението е доброволно, членове могат да бъдат всички пълнолетни физически и всички юридически лица, които споделят целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват устава и плащат редовно членския си внос. Можете да видите ТУК УСТАВА на Сдружението.


Членският внос е ежегоден и минималният размер е 24 /двадесет и и четири/ лева за физически лица, а за юридически лица 48 /четиридесет и осем/ лева.  Членския внос е нужно да се заплаща, за да се осигуряват средства за поддръжка на структурата на сдружението като официална национална организация, както и за основните административни дейности на сдружението и проектите. Финансовите дейности са осчетоводявани от външна счетоводна фирма и информацията е предоставяна към членовете на сдружението по надлежния вътрешен ред.


За да станете член на Сдружението е нужно да попълните МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО, която можете да напишете на ръка по образеца зададен в тази страница и да ни я предоставите лично или дистанционно след предварителна уговорка. Или да я изтеглите, принтирате, попълните и след това да я представите лично или дистанционно след предварителна уговорка.  Всички молби за членство се разглеждат по време на следващото обявено Общо Събрание на организацията, от датата на подаването на молбата (за повече информация за дати на следващи официални срещи, моля проверете КАЛЕНДАРА или НОВИНИ. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание по време на официалните срещи на Сдружението.


Изтегляне на молба за членство – Молба за членство в Сдружение “Натуралистично”


За въпроси, за да заплатите членския си внос към банковата сметка на сдружението или друго, моля свържете се с нас на:
info@naturalistichno.org
Както и на +359886794490 -> Телефон, Вайбър, Уатсап


Добре сте дошли, очакваме Ви!