Сдружение „Натуралистично“ – ЗаЕдно за Земята и Хората!

„Натуралистично“ е сдружение в обществена полза, учредено в България през м. януари, 2016г.

Основно направление в дейностите на „Натуралистично“ е да се осъществяват преки теоретични и практически дейности и политики за: опазване, поддържане и подобряване на околната среда – природна и социална, чрез съзнателно използване и управление на природните ресурси и повишаване на биоразнообразието. Посредством опознаване, запазване и подобрение на екосистемите на Земята ние можем да осигурим по-добри условия за живот на хората и да допринесем за баланс и хармония между обществото и природата.

Основна цел на сдружението е да се организират инициативи, проекти и програми за съвременно образование в направленията – биология и екология, социални и икономически дейности, култура и единство, туризъм, спорт и личностно развитие. Също така са разработвани учебни дейности със социален и научен характер  в публични социални пространства, образователни институции и други общински, национални и международни обществени и частни места.


Акцент в дейностите на Сдружение „Натуралистично“ е да се подпомагат подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди. Сдружението съдейства за опазването на природното, културно-историческото и етнографското наследство. По този начин се спомага за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация, популяризирайки държавата пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации,  които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население.


Ние осъществяваме екологични и образователни, научно-изследователски и други обществени проекти за съвременно развитие в различни сфери, както и разработваме педагогични методи и модели, чрез които тези знания могат да бъдат предадени на малки и големи за едно по-светло бъдеще! Един от нашите проекти е „Пчелен Рай“ – проект за опознаване, опазване и стимулиране на пчелите, опрашителите и медоносната флора и съзнателно използване на природни ресурси на планетата Земя. Също събираме, запазваме и споделяме семена от български и чуждестранни диви и културни, ядивни, медоносни и лечебни видове растения! Използваме ги за да създаваме нови градини по нашите проекти и ги споделяме за да засяваме доброта в другите, чрез грижа за растенията и за Земята! Споделяме напред и книги чрез инициативата „Дари Книга Спаси Дърво“, която разпространява дарени книги. Чрез споделянето на дарени книги напред, инициативата спомага за намаляване на използването на хартия за отпечатване на нови книги и по този начин спасява дървета от изсичане за производство на хартия. Даренията от споделените книги подкрепят предстоящи залесителни акции.
Сдружението ни има още проекти, инициативи и много други идеи за засяване и порастване!


Снимки от проекти


Сдружението е отворено за присъединяване на нови членове и всеки, които има желание да се включи и подпомогне дейностите на организацията и другите членове, може лесно да стане член и да участва в проектите и инициативите на организацията. Иновативният ни и целеустремен екип продължава разработването и развиването на нови идеи и проектни предложени, както помежду ни, така и от други заинтересовани лица, свързани с целите на сдружението.


С планирана краткосрочна и дългосрочна стратегия за спирално развитие на сдружението и настоящите проекти и инициативи, както и с провеждане на информационни кампании, създаване на информационни канали в различни социални медии, изграждане на уебсайт и създаване на вдъхновяващи информационни и образователни материали, ще бъде възможно изграждането на продуктивни взаимоотношения с други партньори и съдружници, за постигане на целите на сдружението и за разпространението на вдъхновения и положителни вибрации към всички по света! Научете повече как да се присъедините: