“Натуралистично” – Грижа и Споделяне за Земята и Хората!

 

„Натуралистично“ е сдружение в обществена полза, учредено в България през м. Януари, 2016г.

Основно направление в дейностите на „Натуралистично“ е да се осъществяват преки теоретични и практически дейности и политики за: опазване, поддържане и подобряване на околната среда – природна и социална, чрез съзнателно използване и управление на природните ресурси и повишаване на биоразнообразието. Посредством опознаване, запазване и подобрение на екосистемите на Земята ние можем да осигурим по-добри условия за живот на хората и да допринесем за баланс и хармония между обществото и природата.

Основна цел на сдружението е да се организират инициативи, проекти и програми за съвременно образование в направленията – биология и екология, социални и икономически дейности, култура и единство, туризъм, спорт и личностно развитие. Също така ще бъдат разработвани учебни дейности със социален и научен характер  в публични социални пространства, образователни институции и други общински, национални и международни обществени и частни места.

 

Акцент в дейностите на Сдружение „Натуралистично“ е да се подпомагат подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди. Сдружението ще съдейства за опазването на природното, културно-историческото, и етнографското наследство. По този начин ще се спомогне за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация, популяризирайки държавата пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации,  които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население.

 

Ние осъществяваме екологични и артистични, образователни и научни, обществени и частни проекти за съвременно развитие в различни сфери, както и разработваме педагогични методи и модели, чрез които тези знания могат да бъдат предадени на малки и големи за едно по-светло бъдеще! Един от нашите проекти е „Пчелен Рай“ – Проект за опознаване, опазване и стимулиране на пчелите, опрашителите и медоносната флора и съзнателно използване на природни ресурси с цел процъфтяване на Екосистемата Земя. Също започваме да създаваме „Екосистеми за Образование на Света“ (ЕОС-и от Проект „GEEA“ – Global Educational Ecosystems for All), където всеки може да научи и осъзнае теоретически и практически природните и човешки процеси около себе си и да се научи как да се отнася положително и да подобрява околната среда и обществото около нас заедно натурално и благоприятно за всички. Скоро може да очаквате и натурални произведения на изкуството и Натуралистични Инсталации от НатуроТворчество.
Сдружението ни има още проекти, инициативи и много други идеи за засяване и порастване!

Снимки от проекти

Вижте всички проекти..

 

Структурата на неправителствена организация в обществена полза позволява непосредствено присъединяване на нови членове и всеки, които има желание да се включи и подпомогне дейностите на организацията и другите членове може лесно да стане член и да участва в проектите и инициативите на сдружението. Тази структура също така позволява разработване и развиване на нови идеи и проекти предложени от заинтересовани лица, свързани с целите на сдружението.

 

С планирана краткосрочна и дългосрочна стратегия за спирално развитие на сдружението и настоящите проекти и инициативи, както и с провеждане на информационни кампании, създаване на информационни канали в различни социални медии, изграждане на уебсайт и създаване на вдъхновяващи информационни и образователни материали, ще бъде възможно изграждането на продуктивни взаимоотношения с партньори и съдружници, за постигане на целите на сдружението! И за разпространението на висши добродетели към всички по света!

Присъединете се в ОтБора на Сдружение „Натуралистично..