Стартира КонсУмувай: Х като храна

КонсУмувай: Х като храна е съвместен проект на Янун (Люнебург, Германия) и Екоцентрик (София, България), в партньорство със Сдружение Натуралистично, който ще разработи и изпробва иновативни образователни инструменти на тема устойчиво хранене.
Основната тема на проекта е хранителна независимост и суверенитет. Фокусът е върху два аспекта:
* Устойчиви начини за производство и разпространение на храни: агроекология и биоразнообразие, регионални кооперативи, директни продажби, солидарно земеделие, фермерски пазари, производство и дистрибуция на семена;
* Изследване на традициите на „устойчиво хранене” в Германия и България, които следва да бъдат запазени или чието преоткриване е полезно, тъй като съответстват на съвременната концепция за устойчивост. Как могат тези традиции да бъдат съхранени и комуникирани чрез иновативни подходи? Опознаване и запазване на местни видове в Природен парк „Витоша” и/или ПП „Врачански Балкан”.
Методите на проекта се основават на образованието за устойчиво развитие и включват градски турове Консумувай за ученици и младежи на тема устойчиво хранене и обучения за водещи на турове, изграждането на образователни градински инсталации в Лесотехническия университет, София, и на други публични места, представяне на графични образователни материали по темата и на образователни наръчници и събития като Science Slam състезания в университетите в Люнебург и София и международни младежки обмени.

Като част от инициативата ще бъдат организирани обучения за мултипликатори/активисти, които да са обучени по методологията и съдържанието на Консумувай, да могат да водят градски турове и съответно могат да в допринасят за проекта в дългосрочен план, както и ще бъдат проведени разнообразни образователни тематични дискусии и работилници, на живо и онлайн.

Проектът се финансира от Германската фондация за околна среда (DBU).