Дванадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично” ви кани на Дванадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 29.06.2020 г. /Понеделник/ от 18:00 часа в ДАРоВЕДА: гр. София, ул. Хан Крум № 7А,
при следния дневен ред:

Подробен план за Дванадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” 29.06.2020 г.
18:00 Откриване на Общо събрание;
18:00 – 18:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;
18:15 – 19:15 Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“ за 2019 г.;
19:15 – 19:30 Одобряване на годишния финансов отчет и доклада за дейността на сдружението за 2019 г.
19:30 Закриване на Дванадесето Общо събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, в съобразие с противоепидемичните мерки приложени на събранието.
Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.

При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:00 часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим или чуем на 29.06.2020 г., за да можем заедно да действаме в нашето Сдружение.

ОТ ИМЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Повече информация:
info@naturalistichno.org

Местоположение на ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

Благодарим!