Представяне на Натуралистично на Братска Среща на Бяло Братство Троян

На 03.07. представихме сдружението и дейностите ни по време на Братската Среща на Бяло Братство Троян.

Тя се осъществи на х .Хайдушка Песен (гр. Троян).

Събитието е част от програмата Спирала на Паневритмията България.

Повече информация: https://paneurhythmytogether.eu/event/%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD/?fbclid=IwAR25FzipyH39S97vH8xUDAgbXrdlklZvmfpJmWHTyiYDwVdoANrjnNXgUYI

Благодарим!