ШИПКА ФЕСТ – ДНИ НА ИЗКУСТВАТА И ЗАНАЯТИТЕ 03-06.09.2021

Здравейте, приятели!
След фестивалите на Беглика, Рила и Еремия, Сдружение “Натуралистично” участва и на пъстрия Шипка Фест в гр. Шипка, Чирпанлиевата къща. Там в чудна обстановка с чест и радост споделихме даровете от плодовете на занаятите ни – билкарство, градинарство, книжарство и др., които разцъфват и раждат изобилие в проектите ни. Разпространихме семена, книги, розова вода и розово сладко, сладки приказки и други сладки неща..

Разказахме и показахме какво се случва на хоризонта ни и комуникирахме със заинтересовани хора към проектите и дейностите.

Повече информация за събитието и дейността ни:
https://fb.me/e/PdoSvYNc
https://shipka.info/programa-shipka-fest-2021/
www.naturalistichno.org
www.facebook.com/naturalistichno
Ще се радваме да се видим там и да сътворяваме заедно в единение с вдъхновение!