Осемнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” София 07.04.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на Сдружение Натуралистично ви кани на Осемнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 07.04.2022 г. /Четвъртък/ от 18:30 часа в Книгодарителница “ДАРоВЕДА”: гр. София, ул. Хан Крум № 7А, както и онлайн,
при следния дневен ред:
18:30 Откриване на Общото събрание;
18:30 – 18:45 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;
18:45 – 19:15 Административни и организационни дейности на сдружението;
19:15 – 19:45 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2022 г.;
19:45 – 19:55 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;
19:55 – 20:00 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;
20:00 Закриване на Общото събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, провеждащо се съобразно актуалните мерки за срещи и събрания.
Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.
Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2022 г.
При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:30 часа.
Мили приятели, надяваме се да се видим на живо или онлайн на 07.04.2022 г., за да можем заедно да действаме нашето Сдружение!
Благодарим!

Повече информация:
https://www.facebook.com/events/267424102270330
info@naturalistichno.org

Местоположение на ДАРоВЕДА:
https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596