Натуралистично на Седянка на полянка `24, с. Ветринци – 29 юни 2024

🇧🇬
Представяне на Сдружение “Натуралистично”, споделяне на семена
🕘10:30 – 11:15 📍Chill градинка

Отборът на Сдружение „Натуралистично“ ще има удоволствието да представи своите дейности, както и да сподели част от продуктите си по време на Седянка на полянка фест.
💬 Ето какво сме подготвили:
С нашата организация и съмишленици вече повече от 10 години споделяме теоретични и практични методи, практики, продукти и услуги за природосъобразен начин на живот в хармония с природата, както и за опазване на биоразнообразието и културните и духовни ценности в крак с новото време.
По време на фестивала ще разкажем за нашите настоящи и бъдещи дейности и проекти и как всеки може да се включи в тях.
Също така ще споделим:
🌱 семена от семебанката ни в проект “Семената на Добротата”;
🌿 билкови чайове от проект „Пчелен Рай“;
📚 книги от „Дари Книга Спаси Дърво“;
💎 минерали и кристали от „Кристалос“;
💧 розова и сребърна вода от „Билки и Лекове“, както и много любов и добро настроение. ☺
Искаме да се включим в „Седянка на полянка“, за да се срещнем с други единомислещи хора и организации и да споделим напред това, което можем, защото вярваме, че заедно можем да сме много по-устойчиви и ползотворни в сегашните времена. Приветстваме напълно и сме много благодарни за идеята на фестивала и неговото осъществяване от организаторите сред пищната природа на с. Ветринци и Балкана. Добре дошли сте да се докоснете и вие до всичко това и да споделим времето си заедно на този празничен ден в село Ветринци!
За повече информация, въпроси и коментари:
🔗 www.naturalistichno.org
🔗 info@naturalistichno.org
🔗 +359886794490

🇬🇧
Тhe team of the Naturalistichno Association will have the pleasure to present their activities and share some of their products during Polyanka Fest.
💬 Here’s what we have prepared:
With our organization and supporters we have been sharing theoretical and practical methods, practices, products and services for an environmentally friendly lifestyle in harmony with nature, as well as for the conservation of biodiversity and cultural and spiritual values in correspondence with the new times for more than 10 years. During the festival we will talk about our current and future activities and projects and how everyone can get involved.
We will also share:
🌱 seeds from our seedbank from the project “The Seeds of the Goodness”;
🌿 herbal teas from the “Bee Eden” project;
📚 books from “Donate a Book Save a Tree”;
💎 minerals and crystals from “Crystalos”;
💧 rose and silver water from “Herbs and Cures”, and lots of love and good vibes. ☺
We would like to join Polyanka Fest to meet other like-minded people and organizations and share forward what we can, because we believe that together we can be much more resilient and beneficial in these times. We fully welcome and are very grateful for the idea of the festival and its realization from the organizers in the lush countryside of the village Vetrintsi and the Balkan mountain. We welcome you to experience all this and share our time together on this festive day in the village of Vetrintsi!
For more information, questions and comments:
🔗 www.naturalistichno.org
🔗 info@naturalistichno.org
🔗 +359886794490

Повече информация за фестивала и програмата:
https://www.facebook.com/Sedyanka.na.Polyanka

Седянка на полянка фест 2024

2024-06-29 10:00 2024-06-29 10:00 Europe/Sofia Натуралистично на Седянка на полянка `24, с. Ветринци – 29 юни 2024

🇧🇬 Представяне на Сдружение “Натуралистично”, споделяне на семена 🕘10:30 – 11:15 📍Chill градинка – Отборът на Сдружение „Натуралистично“ ще има удоволствието да представи своите дейности, както и да сподели част от продуктите си по време на Седянка на полянка фест. 💬 Ето какво сме подготвили: С нашата организация и съмишленици вече повече от 10 години […]

Ветринци, 5066 Велико Търново, България naturalistichno@gmail.com