Снимки от проект за облагородяване в с.Горна Липница