Снимки от теоретично-практическо обучение за подобряване на околната среда с Младежки център – Севлиево