Идея “ЕкоТуризъм”

Идея за развитие на международен екологичен и устойчив туризъм в България, съчетаващ природно, историческо и фолклорно представяне на интересни и емблематични  места.

Искате ли да помогнете по някакъв начин по тази тема? Моля свържете се с нас за да действаме в час:

е-мейл: info@naturalistichno.org