Идея “Устойчиво Оползотворяване на Отпадъци”

Идеята за Устойчиво Оползотворяване на Отпадъци възниква във връзка със ситуацията с отпадъците в България и масовото им депониране на нерегламентирани места или по начин компроментиращ екологичните и социални условия на страната.

Идеята е да се организират кампании и инициативи за:  информиране на обществото за начини на устойчиво оползотворяване на отпадъците, както и осъществяване на компостиране, събиране, рециклиране и ре-употреба на подходящи материали в населени и извън населени места.

 

Искате ли да помогнете по някакъв начин по тази тема? Моля свържете се с нас за да действаме в час:

е-мейл: info@naturalistichno.org