Инициатива “Натуралистичен Дизайн”

Натуралистичния Дизайн (НД) е в основата на създаването и поддържането на Екологичните Пчелни Хабитати в проект „Пчелен Рай“ и Екосистемите за Образоване на Страната в проект „ГЕОС“.

Той представлява екстериорен и интериорен природосъобразен, устойчив, хармоничен, холистичен дизайн, който се основава на най-добрите традиционни и съвременни продукти и решения от екологичния дизайн (Пермакултура, Биодинамика, Агроекология), екосистемният подход за повишаване стойностите на екосистемни услуги; устойчивото ландшафтното планиране, консервационната биология и екология.

Бъдещото развие на инициативата е под формата на проект да се изготви портфолио с търговски продукти, които да могат да се предлагат на физически и юридически лица, с цел популяризиране на екологични и устойчиви продукти и постигане на благоприятни екологични и устойчиви резултати.

 

Искате ли да помогнете по някакъв начин по тази тема? Моля свържете се с нас за да действаме в час:

е-мейл: info@naturalistichno.org