Проект “Позитив” – ПРИКЛЮЧИЛ

*ПРОЕКТЪТ Е ОСЪЩЕСТВЕН И ПРИКЛЮЧИЛ*

“Позитив” е многопластово изображение на реалността – такава каквато е или каквато не е. Някои могат да я видят, други да я докоснат, чуят или усетят. На квантово ниво е необходимо да видим, но не с очите, а със съзнанието си. Позитив е проект за силата на човешкият дух и жаждата за живот.

 

Проектът представя няколко профила на хора с нарушено зрение под формата на аудио визуални инсталации.

 

Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора, в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.

Артистичните компоненти са замислени така, че хора със зрителни увреждания да вземат участие в процеса на създаването им. Изразните средства са сведени до минимализъм и всички заедно оформят една различна и необичайна за нас аудио – визуална среда. В процеса се включиха: Галина Кръстева, Светослав Цветков, Панчо Карамански и Богомил Кърков.

Целта на „Позитив” е да фокусира вниманието на обществото върху хората със зрителни увреждания. Тези хора имат специфични нужди, които налагат различия във възприемането на света, общуването, мобилността им. Акцента на „Позитив“ има за цел да представи активният облик на хората със зрителни увреждания и да помогне на останалата част от обществото да разбере света на незрящият човек.

Проектът има изследователски характер и е със социална насоченост.

Главните участници в него са хора с нарушено зрение, но той е насочен към цялото общество и е отворен за всякакъв тип публика.

 


Името на проекта е комбинация от дефиницията за “позитив” във фотографията, т.е. реално изображение върху лента и определението за “позитивна психология”, според което позитивната психология “изучава силите и добродетелите, които карат индивидите и обществата да процъфтяват”.

Проектът се реализира под формата на изложба, която може да бъде видяна от 19.09 до 19.10.2019г. в “Приключенски център Младежки хълм”, Пловдив

 


Откриване: 19.09.2019г

Час: 18:30ч.

Място: Приключенски център Младежки хълм, Пловдив

Бул.”Хр.Ботев” 1

Алеята зад Медицински факултет

Заповядайте!

 


За повече информация:

https://www.facebook.com/PositiveArtProject 


 

Проект “Позитив” е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той се осъществява с подкрепата на Сдружение Натуралистично и в партньорство с Фондация Визионер, Национален център за рехабилитация на слепи, Пловдив и Тракарт Изследователски Център

Благодарим!

 

ПРОЕКТЪТ БЕ ОСЪЩЕСТВЕН И ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО НА 31.12.2019 г.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ СПОМОГНАЛИ!