Четвърто Общо събрание на Сдружение “Натуралистично” 22 Февруари 2017

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение Натуралистично, със седалище гр. София, ул. Енос № 10, ет.6, ап.11  – ПК.1408,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Четвърто Общо събрание  на Сдружението, което ще се проведе на  22 Февруари 2017 г. /Сряда/ от 18:00 часа в залата на The Stage: гр. София, бул. Христо Ботев 89 А, при следния дневен ред:

  1. Приемане на дневния ред на събранието
  1. Избор и представяне на Председателя и Секретаря на събранието
  1. Представяне на сдружението и извършените дейности през периода от предишното Общо събрание: Октомври 2016 г. – Февруари 2017г.

3.1 Организационни дейности

3.2 Информационни дейности

3.3 Дейности по проекти

  1. Представяне на предстоящи дейности през 2017г.
  1. Предложения за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси в т.ч. обсъждане на идеи за развитието на сдружението и проектите
  1. Приемане на нови пълноправни членове и заплащане на членски внос

 

Поканват се всички заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:00  часа.

 

Подробен план за Четвъртото Общо събрание на Сдружениe “Натуралистично” 22.02.2017г.

18:00  Откриване на срещата

18:00 – 18:10 Запознаване на присъстващите

18:10 – 18:15 Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието

18:15 – 19:00 Представяне на сдружението и извършените дейности през периода от предишното Общо събрание: Октомври 2016 г. – Февруари 2017г.

19:00 – 19:30 Представяне на предстоящи дейности през 2016-2017г.

19:30 – 19:50 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за     сдружението въпроси в т.ч. обсъждане на  развитието на сдружението и проектите

19:50 – 20:00 Приемане на нови пълноправни членове и заплащане на членски внос

20:00 Закриване на Общо събрание

 

Моля, ако желаете да присъствате на срещата, регистрирайте се чрез изпращане на e-mail на: naturalistichno@gmail.com

Линк към поканата във фейсбук :

https://www.facebook.com/events/307639046305726/

 

Надяваме се да се видим  на 22.02.2017 г., за да можем  заедно да разрастнем нашето Сдружение.

Очакваме Ви!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев…………….

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

г-жа Соня Кръстева ……………..

г-н Филип Битраков ………………

 

 

 

 

 

 

Post a comment