Проект за почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание в село Горна Липница, Община Павликени

 

 

Драги приятели,

Имаме изключителното удоволствие да Ви съобщим, че Кметство Горна Липница съвместно със „Сдружение за развитие на Горна Липница“ и Сдружение „Натуралистично“ спечелиха проект за почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание в село Горна Липница по конкурса за финансиране на проекти на тема „Обичам природата – и аз участвам“ по Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“,  организирана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).


Целта на проекта е да обедини обществеността в едно малко населено място около идеята да се пази природата чиста, да затвърди навиците, стремежа и желанията на всеки един жител на населеното място за опазване на околната среда.

Проектът се състои в почистване, озеленяване и образователно облагородяване на парково пространство с площ от 2020 кв. м., намиращо се в центъра на селото.

Проекта ще се осъществи в периода м. Май – м. Ноември 2017г.
[Google_Maps_WD id=2 map=2]


Озеленяването и облагородяването на парковата територия ще се извърши според професионалните насоки от Сдружение „Натуралистично“. Сдружението ще приложи озеленяване и изграждане на природни хабитати, според биоогични и екологични концепции, допринасящи за по-чиста околна среда, по-голямо биоразнообразие и повишаване на екосистемните услуги. В проекта е заложено засаждането на плодородни и медоносни дървета, храсти, билки, подправки и цветя, които ще допринесат за устойчивото развитие на околната среда и обществото в селото.

Проектът предвижда поставяне на информационни и образователни табели за забележителностите на селото и особеностите на околната среда, които ще допринесат за повишаване на екологичното самосъзнание и образование на местното общество.  Възстановяването на съществуващата чешма и кът за отдих край нея ще допринесат за подобряване на социалната среда и ще стимулират местната общност да използва пространсвото за срещи и занимания на открито.

 

Реализацията на проекта е от важно значение за подобряване условията за живот в с. Горна Липниница и екологичното възпитание на подрастващото поколение. Почистването на централното парково пространство в селото ще осигури по-благоприятна околна среда за социални дейности на местното общество.

В реализацията на проекта кметство Горна Липница ще ангажира широк кръг хора: местната общност, членове на Сдружение за Развитие на Горна Липница, членове на Сдружение „Натуралистично“, членове на Читалище „Зора 1887“, с. Горна Липница, Училищно настоятелство „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Горна Липница, както и участниците в международната Арт Резиденция „Старото Училище“, които с доброволен труд ще могат да спомогнат за осъществяването на дейностите. Кметство Горна Липница и неправителствени организации  ще предпиремат действия за публичност на проекта, чрез публикации в медиите и интернет сайтовете на селото и организациите, поставяне на обозначителни табели и др. ще се грижат за последващото опазване и поддържане на почистените и залесени площи.

Реализацията на проекта е от важно значение за подобряване условията за живот в с. Горна Липниница и екологичното възпитание на подрастващото поколение. Почистването на централното парково пространство в селото ще осигури по-благоприятна околна среда за социални дейности на местното общество.

 


 

На 13 Юни започнахме да оформяме две Натуралистични Инсталации –  едната е Билкова Спирала, която завършихме и в която засадихме медоносни и лечебни билки, подправки и цветя.

     

 

А другата е Градина Ключалка, която оформихме и ще засаждаме през есента.

Между 04-14 Август по време на Арт Резиденция Старото Училище „Пътят като Ритуал“, заедно с местни младежи и артисти от резиденцията направихме и Градина Мандала във формата на Цветето на Живота и по-точно Яйцето на Живота.

 

  

През м.Юни започваме да оформяме и засаждаме различни по форма и вид Натуралистични Хабитати и Инсталации – Билкова Спирала, Мандала Градина, Градина Ключалка, Горска Градина. Те ще бъдат засадени през есента с медоносни и ядивни растения – плодородни дървета и храсти, рози и обилно цъфтящи храсти, билки, подправки, цветя и зеленчуци.  Също така ще изградим компост зона, пясъчник, кътове за отдих и игра, ще поставим кошчета за отпадъци и обозначителни и образователни табели.  Ще разкажем и покажем на местните хора за природата в парка и около селото и ще поставим основите на съвместна грижа за околната среда.

Искате ли да се включите в дейностите?
Моля, пишете на Христо Вълчев 🙂 

hristo.valchev@naturalistichno.org

https://www.facebook.com/Hristo.Valchevv 


 

Повече информация за с. Горна Липница и ежегодно провеждащата се в селото Арт Резиденция „Старото Училище“:

www.gornalipnitsa.com

www.oldschoolresidence.com

 

За въпроси и коментари може да се свързвате с:

Димитър Палов – palov@abv.bg

Христо Вълчев – hristo.valchev@naturalistichno.org

 

Post a comment