Девето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично

Драги Натуралистични приятели,

Управителния съвет на Сдружение “Натуралистично” има удоволствието да Ви покани на Деветото Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 12 Април – Петък от 18:00 часа в Дом Арарита, ул. Скайлер 14, ж.к. Хаджи Димитър.

https://www.google.com/maps/place/Ararita%2F%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/@42.7036841,23.3464401,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa85370f43ac31:0xf1cf57e837d67433!8m2!3d42.7036802!4d23.3486288

По време на срещата ще имате възможността да се запознаете с членовете на “Натуралистично” и да разберете повече за сдружението. Ще бъдат обсъждани дейностите, които се случиха през изминалите месеци от последното Общо събрание, както и какви инициативи и проекти се случват и предстоят през 2019 г.

Ще може да разберете как можете да се включите в дейностите на сдружението и да станете членове на организацията.

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/2169656096448157/

П О К  А Н А

За свикване на Девето Общо събрание  на Сдружение “Натуралистично”

                               УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение Натуралистично, със седалище гр. София, ул. Енос № 10, ет.6, ап.11  – ПК.1408,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Девето Общо събрание  на Сдружението, което ще се проведе на  14 Aприл 2019 г. /Петък/ от 18:00 часа в Дом Арарита: гр. София, ул. Скайлер 14.

при следния дневен ред:

Подробен план за Деветото Общо събрание на Сдружениe “Натуралистично” 12.04.2019 г.

18:00  Откриване на Общо събрание

18:00 – 18:10 Запознаване на присъстващите

18:10 – 18:15 Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието

18:15 – 19:00 Представяне на сдружението и извършените дейности през периода от предишното Общо събрание: Ноември 2018 г. – Април 2019 г.

19:00 – 20:00 Представяне на настоящи и предстоящи дейности през 2019 г.

20:00 – 20:20 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси в т.ч. обсъждане на  развитието на сдружението и проектите

20:20 – 20:30 Приемане на нови пълноправни членове и заплащане на членски внос за 2019 г.

20:30 Закриване на Общото събрание

Поканват се всички заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:00  часа.

Надяваме се да се видим  на 12.04.2019 г., за да можем  заедно да разрастнем нашето Сдружение.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев…………….

ЧЛЕНОВЕ НА УС:             

г-жа Соня Кръстева ……………..

г-н Филип Битраков ………………

Линк към онлайн покана за събитие:

https://www.facebook.com/events/2169656096448157/

Гр. София, 12.04.2019