Годишно Единадесето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично

Скъпи Натуралистични приятели,

Управителният съвет на “Сдружение Натуралистично” има удоволствието да ви покани на Годишното Единадесето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично, което ще се проведе на 04 Януари 2020г. – Събота от 13:00 часа в Дом Арарита, ул. Скайлер 14, ж.к. Хаджи Димитър, гр. София.

По време на срещата ще имате възможността да се запознаете с членовете на “Натуралистично” и да разберете повече за сдружението. Ще бъдат обсъдени дейностите, които се случиха през изминалата 2019 г., както и какви инициативи и проекти се случват и предстоят през 2020 г.

Ще бъдат избрани/преизбрани Председател и Управителен Съвет, както и ще бъдат променени учредители на сдружението. Ще бъде установено ново седалище на управление.

Ще може да разберете как можете да се включите в дейностите на сдружението доброволно или да станете членове на организацията. Ако сте вече членове ще може да заплатите членския си внос за 2020г.

Също така, след официалното събрание ще отпразнуваме 4 годишнината на сдружението ни със скромна почерпка.

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/2440088799577127/

П О К  А Н А

За свикване на Годишно Единадесето Общо събрание на “Сдружение Натуралистично”

                               УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение Натуралистично, със седалище гр. София, ул. Енос № 10, ет.6, ап.11  – ПК. 1408,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Годишно Единадесето Общо Събрание  на Сдружение Натуралистично, което ще се проведе на  04.01.2020 г. /Събота/ от 13:00 часа в Дом Арарита: гр. София, ул. Скайлер 14.

при следния дневен ред:

Подробен план за Годишно Единадесето Общо Събрание  на Сдружение Натуралистично 04.01.2020 г.

13:00 Откриване на Общо събрание;

13:00 – 13:30 Запознаване на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

13:30 – 14:00 Избиране/преизбиране на Председател и Управителен Съвет, променяне на учредители, променяне на седалище на управление;

14:00 – 14:45 Представяне на сдружението и извършените дейности през 2019 г.;

14:45 – 15:30 Представяне на настоящи и предстоящи дейности през 2020 г.;

15:30 – 15:45 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси;

15:45 – 16:00 Приемане на нови пълноправни членове и заплащане на членски внос;

16:00 Закриване на официалната част на Общото събрание;

16:00 – 18:00 Отпразнуване на 4 годишнината на сдружението;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание. Приканват се всички членове да заплатят годишния си членски внос.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 14:00  часа.

Надяваме се да се видим  на 04.01.2020 г., за да можем заедно да действаме и разрастнем нашето Сдружение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

г-жа Соня Кръстева

арх. Филип Битраков

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/2440088799577127/

info@naturalistichno.org

Местоположение на Дом Арарита:

https://www.google.com/maps/place/Ararita%2F%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0/@42.7036841,23.3464401,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa85370f43ac31:0xf1cf57e837d67433!8m2!3d42.7036802!4d23.3486288

Благодарим!