Осъществихме Пролетна Залесителна Акция – Гора Градина в с. Стефаново

Здравейте, приятели!

На 09.04.2022 в с. Българене се проведе, пролетна залесителна акция на ферма “Горска Фея” съвместно с Проект “Книгодарителница ДАРоВЕДА”.

Залесяването се разгърна в идея за устойчив синергиен проект, а той е превръщането на една обикновена ливада край пътя в гора с плодни растения и билки: Гора- Градина.

Идеята е това парче земя да се превърне в територия на хармония, братско взаимодействие и изобилие, постигнато с труд и в хармония с природата.

Там ще има възможност за доброволчество и нови приятелства! Беше весело и продуктивно, приобщихме и нови хора от с.Брестово, с. Стефаново и от гр. Шумен.

Разменихме семена, посадъчен материал и домашни благини.

Благодарността е всеобща!
Очакваме продължение 🙂