“Натуралистично” – Грижа за Земята и Споделяне с Хората

„Натуралистично“ е сдружение в обществена полза, учредено в България през 2016г.
Основнатa цел на екипа на Сдружението е да се грижи за Земята  и да развива по-добри условия за живот на населението с устойчиви и екологично съобразни начини, чрез споделяне на знания и ресурси с Хората.
Вижте още..

Основно направление в дейностите на „Натуралистично“ ще е да се осъществяват  преки практически дейности и политики за: опазване, поддържане и подобряване на околната среда; природните ресурси и биоразнообразието с цел постигане на устойчивост на екосистемите. Сдружението също така ще цели да се организират инициативи и програми за  екологично, устойчиво образование,  с научно-приложен, и учебен характер в образователни институции.

Акцент в дейностите на „Натуралистично“ ще е да се подпомагат подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди. Сдружението ще съдейства за опазването на природното, културно-историческото, и етнографското наследство. По този начин ще се спомогне за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация, популяризирайки държавата пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации,  които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население.

Проектите и инициативите на „Натуралистично“ се oсновават на професионални екологични, биологични, химични и исторически знания за процесите на Земята  като цялостна екосистема, включваща всички природни ресурси и организми и начините, по които те могат да съществуват устойчиво и с нарастваща стойност за нас хората, както и педагогични методи, чрез които тези знания могат да бъдат предадени на малки и големи за едно по-светло бъдеще!

Вижте още..

Ние осъществяваме екологични и артистични образователни и научни обществени проекти. Един от тях е Проект “Пчелен Рай” за опазване и стимулиране на пчелите, опрашителите и медоносната флора и устойчиво използване на природни ресурси. Също започваме да създаваме “Екосистеми за Образование на Страната”, където всеки може да осъзнае процесите около себе си и да се научи как да се отнася и да подобрява устойчиво околната среда и обществото около нас заедно. Скоро може да очаквате и натурални произведения на изкуството и живи инсталации от НатуроТворчество.
Сдружението ни има още инициативи и много други идеи за засяване и порастване.”

Благодарим с Уважение и Доброта!
Екипа на Сдружение „Натуралистично“