Проект Семената На Добротата

„Семената на Добротата“ е проект, започнал като доброволна инициатива на Христо Вълчев през 2013 г. за събиране, запазване и споделяне на семена от български и чуждестранни диви и културни, ядивни,  медоносни и лечебни видове растения. До момента са събрани автентични видове зеленчуци и плодове, различни видове медоносни и лечебни билки и ядивни подправки, както и медоносни цветя, храсти и дървета.

Изготвени са ботанически списъци с наличните растителни видове и членовете на „Натуралистично“ могат да ги заявят и получат по проектите Пчелен РайГЕОС и НатуроТворчество.

Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице може да допринесе към проекта с предоставяне на други семена и/или размяна.

През 2016 и 2017 г. предстои организиране на семенна банка за съхранение на посадъчен материал на растения от интерес на сдружението, с цел устойчиво съхранение и възможност за разпространение на посадъчен материал към множество заинтересовани членове.