Разцъфтяването на “Пчелен Рай” на Земята 2020г.

През 2020г. проект „Пчелен Рай “ продължи дейността си, а ние с нетърпение очаквахме Природата да се събуди и разцъфне през пролетта, за да посетим Билковите градини в селата Горна Липница и Ряховците. Точно в разгара на лятото през месеците юли и август с радост видяхме колко облагородени и пълни с живот са те. Градината в село Горна Липница пееше от щастие. Всеки би бил омиротворен от тази гледка на магичната хармония на Природата. Птиците пееха, пчеличките радостно жужаха навред и ние се радвахме на благоуханието, изобилието и плодородието на растенията.

Продължихме грижливо да наблюдаваме развитието на градините в началото и края на есента, когато с любов и старание събрахме Семената на Добротата, които ще сеем и даряваме през Новата 2021 и всяка следваща година.

През Новата 2021г. очакваме Райските градини за пчели да стават все повече!

При желание да ни Споделите нещо, пишете ни на имейл:
info@naturalistichno.org

С Любов,
Благодарим! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2020 “The Bee Eden” project continued its activities and we were looking forward to the spring when Nature is waking up and blossoming so we can visit the Herb Gardens in the villages of Gorna Lipnitsa and Ryahovtsite. Right in the middle of summer in May and June we were happy to see how ennobled and full of life they are. The garden in the village of Gorna Lipnitsa sang with happiness. Everyone would be pacified by this view of the magical harmony of Nature. The birds sang, the bees buzzed happily everywhere, and we enjoyed the fragrance, the abundance, and the fertility of the plants.


We continued to carefully observe the development of the gardens at the beginning and end of the Autumn, when with love and effort we gathered the “Seeds of Goodness”, which we will sow and donate during the New Year 2021 and every following year.


In the New 2021 year we expect the Paradise gardens for bees to become more and more!

If you want to Share us something, write us an email:
info@naturalistichno.org

With Love,
We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~