Осъществено Обучение за Пермакултурни Учители, 11-21.04.2024 г., Гърция

Наскоро се осъществи Обучение за Пермакултурни Учители в Гърция по Еразъм Плюс проект, на което част от екипа ни взе участие!
Много може да се каже и ще е малко, но накратко:
* Чудесно представени методи и инструменти за това как да станем обучители по пермакултура, от Mihail Kossev и Annelies Buggenhout – Balkan Permaculture Association.
* Прекрасна база, място и възможности за курса предоставени от The Hives Project, Galilea Roundearth и Erasmus+ Youth Greece, Erasmus Plus Network, Kuno и Moica – мастър готвачи.
* Уникални приятели, братя и сестри, близки души от цял свят, с които заедно учихме, творихме, свирихме, пяхме, танцувахме, играхме, разменихме вдъхновения и опитности, семена и кристали, Рейки и ритуали, свързахме се дълбоко и преоткрихме нови измерения на осъзнатостта ни в работата ни за грижата и споделянето за Земята и Хората и в духовния ни път и мисия за общото благо.
Благодарим сърдечно за възможността и за всички тези прекрасни дарове от Вселената и Духа!
Благословени да сме все с изобилието на преживяванията от душа и сърце! 🙏❤️💎
Продължаваме да сътворяваме хармонична и благоприятна среда и обстановка, очаквайте повече информация какво подготвяме, скоро..
Recently, a Permaculture Teacher Training in Greece took place under an Erasmus Plus project, in which part of our team participated in! A lot can be said and it will be less, but briefly:
* Wonderfully presented methods and tools on how to become Permaculture Teachers, by Mihail Kossev and Annelies Buggenhout – Balkan Permaculture Association.
* Wonderful facilities, venue and course opportunities provided by The Hives Project, Galilea Roundearth and Erasmus+ Youth Greece, Erasmus Plus Network, Kuno and Moica – master chefs.
* Unique friends, brothers and sisters, soulmates from all over the world with whom together we learned, created, played, sang, danced, played music, we exchanged inspirations and experience, seeds, crystals, Reiki and rituals and connected deeply to rediscovered new dimensions of our consiousness about the work of caring and sharing for the Earth and People and in our spiritual journey and mission for the common good.
We are very grateful for the possibility and for all the gifts there from the Universe and The Spirit!
Blessed all of us and thy with such abundance of experiences from the heart and soul! 🙏❤️💎
We continue to create harmonious and holistic well-being environments, stay tuned for more information on what we are preparing..