Проект „Пчелен Рай“

Приятели, в момента обновяваме информацията за проекта, очаквайте скоро най-новите подробности!
Поздрави от Екипа на Сдружение „Натуралистично“! 🙂 

Да опазим и подпомогнем пчеличките като засеем ухайни и пъстри медоносни, екологични пчелни градини с нашите любими билки, подправки, зеленчуци и плодове! Заедно можем да бъдем полезни и здрави в хармония с природата!

 

  Пчелен Рай“е инициатива от 2014г., която през 2016г. прерастна в официален международен екологичен образователен проект, целящ опознаване, стимулиране и опазване на пчелите, опрашителите и медоносните растения и повишаване на екосистемните услуги чрез устойчиво използване на природните ресурси и чрез създаване на Екологични Пчелни Хабитати (ЕПХ) под формата на Екологични Пчелини и Кошери (ЕПК) и Екологични Пчелни Градини (ЕПГ) със специфично подбрани видове медоносни растения.

🐝

Целта на ЕПХ е да повишават биоразнообразието и да спомагат за възстановяването и запазването на нормална биосреда и естествени екосистемни процеси, фактори изключително важни за устойчивото развитие на флората, фауната, хората и Земята!

🐝

Чрез осъществяване на дейностите на проекта ще бъде възможно да се изгради мрежа от знакови биоразнообразни места и общност от екологично и устойчиво мислещи и знаещи хора и така да се постигнат благоприятни и устойчиви социални, образователни, научни, икономически и естетически резултати!

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПЧЕЛЕН РАЙ

 

Проект Пчелен Рай

 

🐝

Градините на Пчелен Рай 

Медоносните Екологични Пчелни Градини „Пчелен Рай“ са ухайни, пъстри и жужащи градини, създадени чрез микс от тематично и биологично подбрани видове медоносни растения – едногодишни и многогодишни тревисти билки, подправки, цветя, зеленчуци, плодове, храсти и дървета, които в по-голямата си част са натурални за нашата страна и много полезни за устойчивото развитие на българската екосистема!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐝

Дизайн на градините

Ние създаваме Билкови Райчета, които осигуряват изключително много Живот на Земята и помагат да има Биоразнообразие в Природата!

ВИЖТЕ  НАСОКИ ЗА ДИЗАЙН НА ЕПГ 2015  

 

🐝

Растенията на Пчелен Рай

Изготвенa е интерактивна информация под формата на ботаническо представяне с имена на наличните видове растения, начините на отглеждане и ползите от растенията.

ВИЖТЕ СПИСЪК С РАСТЕНИЯ НА ПЧЕЛЕН РАЙ 2015

Също така ежегодно се събират, складират и опазват семена на други растения чрез проект „Семената на Добротата“ на Сдружение „Натуралистично“. Членовете на сдружението и участниците в проекта могат да получат списък и  да заявят семена за засаждане на собствени градини или за градините по проектите „Пчелен Рай„, „ГЕОС“ и „НатуроТворчество„.  

 

🐝

От градината в кухнята

Голяма част от растенията, които отглеждаме са ядивни билки, подправки и зеленчуци, които можете да приготвите или сготвите по всякакъв начин!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Разцъфтяването на „Пчелен Рай“ на Земята 2020г.

През 2020г. проект „Пчелен Рай “ продължи дейността си, а ние с нетърпение очаквахме Природата да се събуди и разцъфне през пролетта, за да посетим Билковите градини в селата Горна Липница и Ряховците. Точно в разгара на лятото през месеците юли и август с радост видяхме колко облагородени и пълни с живот са те. Градината в село Горна Липница пееше от щастие. Всеки би бил омиротворен от тази гледка на магичната хармония на Природата. Птиците пееха, пчеличките радостно жужаха навред и ние се радвахме на благоуханието, изобилието и плодородието на растенията.

Продължихме грижливо да наблюдаваме развитието на градините в началото и края на есента, когато с любов и старание събрахме Семената на Добротата, които ще сеем и даряваме през Новата 2021 и всяка следваща година.

През Новата 2021г. очакваме Райските градини за пчели да стават все повече!

При желание да ни Споделите нещо, пишете ни на имейл: info@naturalistichno.org

С Любов, Благодарим! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2020 “The Bee Eden” project continued its activities and we were looking forward to the spring when Nature is waking up and blossoming so we can visit the Herb Gardens in the villages of Gorna Lipnitsa and Ryahovtsite. Right in the middle of summer in May and June we were happy to see how ennobled and full of life they are. The garden in the village of Gorna Lipnitsa sang with happiness. Everyone would be pacified by this view of the magical harmony of Nature. The birds sang, the bees buzzed happily everywhere, and we enjoyed the fragrance, the abundance, and the fertility of the plants.

We continued to carefully observe the development of the gardens at the beginning and end of the Autumn, when with love and effort we gathered the “Seeds of Goodness”, which we will sow and donate during the New Year 2021 and every following year.

In the New 2021 year we expect the Paradise gardens for bees to become more and more!

If you want to Share us something, write us an email: info@naturalistichno.org

With Love, We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

🐝


Пчелен Рай 2018

През 2018 година ни очакват още много жужащи моменти свързани с изпробване на различни видове дизайн за самоустойчиви градини, работещи мултиизмерно. В момента търсим места за засаждане на градини (натурални и градски условия), както и финансови възможности за разгръщане на дейностите на проекта. Вече сме намерили няколко места при наши мили приятели и през пролетта на 2018 г. ще бъдат организирани групови мироприятия със засаждане на медоносни растения за създаване на райски кътчета.

При желание да се включите по някакъв начин, моля свържете се с Ръководителя – Христо Вълчев или ни изпратете е-мейл на: pchelenrai@naturalistichno.org

🐝


Пчелен Рай 2017

Започнахме засаждането на Екологични Медоносни Градини по Проект „Пчелен Рай“ при Христо Вълчев като на 09 Март беше засаждане на семена на медоносни растения в с.Ряховците, а на 12 Март засаждане в с.Горна Липница. Градините са създавани за опазване на пчелите и опрашителите и стимулиране на българската флора, природни екосистеми и общество!

Снимки от Проект Пчелен Рай сезон 2017

Това е засаждането на над 50 вида едногодишни и многогодишни медоносни билки, подправки, зеленчуци и цветя, храсти и дървета.

Вижте още снимки и информация..

 

  Така изглежда жужащия, пърхащ цветен рай в една от  градините в с.Горна Липница през м.Юни 2017г.

!!НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!! Драги приятели, започваме подготовката на „Crowdfunding fundraising“ кампания, насочена към набиране на остатъка от нужните средста за изпълнението на научен проект, целящ установяването на медоносната флора и опрашителите във Флористичен район Западна Стара планина с цел опознаване, опазване и оползотворяване на природни ресурси и добри практики.

За повече информация и как можете да се присъедините и/или да помогнете,моля прочетете в: https://www.naturalistichno.org/bg/2017/10/01/molba-za-sdejstvie-za-osshhestvyavane-na-nauchen-proekt-km-pchelen-raj/ 

🐝


Какво се случва през 2016 г.

Една от основните дейности, която ще се развива през 2016 и 2017 г.  ще е осъществяването на Национална кампания за установяване и устойчиво използване на медоносната флора в България. Кампанията ще има за цел идентификация на настояща българска медоносна растителност, ресурсна оценка и картиране на видовия състав и събиране на посадъчен материал от позволени от закона медоносни растения в различни райони на България. Проучване в миналото ще спомогне да се установи кои медоносни растения са се развивали на територията на България и по какъв начин са се променяли и взаимодействали с пчелите през времето до днес. Идентификацията и ресурсната оценка на настоящата българска медоносна растителност ще подпомогнат обособяването на специфични благоприятни места за биопчеларство и биоземеделие, с цел устойчиво използване на природните ресурси за икономическа сигурност на обществото на България. Събрания посадъчен материал от подбрани медоносни растения ще бъде съхранен в обособена семенна банка и впоследствие използван за целите на „Пчелен Рай“. Посадъчния материал ще бъде използван за създаване на частни и обществени ЕПХ по начини некомпроментиращи биоразнообразието и екосистемите.

🐝