Проект “ГЕОС” – ПРИКЛЮЧИЛ

 

ПРОЕКТЪТ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО!

Благодарим на всички участници и подкрепители!

 

Глобални Екосистеми за Образование на Света – ГЕОС  (Global Educational Ecosystems for All – GEEA) е международен екологичен образователен проект включващ малки местни проекти за създаване на Екосистеми за Образование за Света (ЕОС) в България и Educational Ecosystems (EE) извън България.

ЕОС и EE са места за екологично и устойчиво, интерактивно и холистично образование на малки деца, ученици, студенти, възрастни, хора от малцинствата, хора в неравностойно положение и специфични нужди, както и други граждани от обществото, които желаят да участват в дейностите.

В България  е разработен  модел на Образователна Екосистема (OE)  под формата на Магистърска дипломна работа за специалност Екомениджмънт и устойчиво развитие написана от Христо Вълчев, за създадването на ЕОС в Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Моделът е разработен по бизнес начин, който би бил приложим за създаването на ОЕ на други територии в гр. София.
Вижте още..

 

Както и е представен плакат визуализиращ дипломната работа, по време на:

Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЛИМЕНТОВИ ДНИ”

19 – 20 ноември 2015 г., Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
Вижте още..

 


През 2015 г. е създадена първата изпитателна EЕ в Лунд, Швеция – Greenhouse Educational Ecosystem (GEE), която в момента е настоящ проект, ръководен от Председателя на Сдружение “Натуралистично” Христо Вълчев и организиран от Шведското НПО ABC – active contributions for people and the environment, в партньорство със студентска организация в Швеция – Hållbart Universitet и компанията за университетски общежития в гр. Лунд – Lund University Accommodation.

Информционно видео за проекта (на английски език):

Повече информация за проекта (на английски език):

http://abcsweden.org/gee/?lang=en

https://www.facebook.com/GEELund

 


Основните дейности през 2016 г. 2017 г. са да се оформят визия, мисия, цели, очаквани резултати и бъдещи дейности на проекта в национален  и международен контекст.

 


ГЕОС ПРЕЗ 2017 г.

На 2 Април започнаха обществените дейности на образователния проект за устойчиво развитие и екологичен дизайн на образователни екосистеми – Greenhouse Educational Ecosystem (GEE)

През новия сезон група от активни студенти живеещи в общежитието, до което се намира проекта, ще поемат нещата в свои ръце и с насоки от ръководителя на проекта Христо Вълчев ще продължат да развиват плануваните дейности по разработване на проекта.


Вижте още..

 

До края на 2017г.  изпитателния проект GEE ще бъде завършен и ще бъдат обобщени данните от осъществяването му. След това ще бъде съставен план за мултиплициране и разпространяване на модела на други места!