Проект „Семената на Добротата“

 

Приятели, в момента обновяваме информацията за проекта, очаквайте скоро най-новите подробности!
Поздрави от Екипа на Сдружение „Натуралистично“! 🙂 

„Семената на Добротата“ е проект започнал като доброволна инициатива през 2014 г. за събиране, запазване и споделяне на семена от български и чуждестранни диви и културни, ядивни, медоносни и лечебни видове растения. До момента са събрани разнообразни видове зеленчуци и плодове, билки и подправки, зеленолистни, цветя, храсти и дървета. Изготвени са ботанически списъци с наличните растителни видове и членовете на „Натуралистично“, както и други желаещи могат да ги заявят и получат. Всеки заинтересован може да се включи в проекта и да заяви семена, да засади растенията и при успешен сезон да върне обратно семена, които през следващата година да могат да се споделят и с други хора. Както и всеки може да допринесе за проекта с предоставяне на други семена и/или размяна.

 

През периода 2016 – 2019 г. се сформираха неофициални места за съхранение на семена с цел устойчиво съхранение и възможност за разпространение към други заинтересовани членове. Бяха засадени градини – живи семебанки където се отглеждат растения допринасящи за семенния фонд, както и се организираха процеси за събиране, пакетиране и съхранение.

През 2020 г. проектът се надгради и започна втора активна линия като синергиен проект в сътрудничество с други организации, групи и хора, които събират, съхраняват и споделят семена.

Разгръщането на Проект „Семената на Добротата“ 2020 ~ 2021 г.

През 2020г. продължихме дейността си по проект “Семената на Добратата”, като през месец април грижливо подготвихме в удобни пакетчета семената на живота на Земята. С любов ги споделихме с всеки пожелал да ги отгледа на балкона или в двора си.

С радост ви съобщаваме, че през 2020 г. проектът “Семената на Добротата” се надгражда и по втора линия към още един синергиен проект в сътрудничество с други организации, групи и хора, които събират и съхраняват семена. Започнахме реализирането на Проект “СемеХранилище и ЗемеХранилище” към Сфера “Земеделие и Околна Среда” на Синергийна Мандала за Интегрално Развитие.
www.sinergia.life

 „Семената на Добротата“ и „СемеХранилище и ЗемеХранилище“ 2021 г.

През Новата 2021г. продължаваме да се грижим за разпространението на семената на добротата, да  ги съхраняваме и запазваме като съвсем скоро през месец февруари ни предстои групиране и разпределяне на всички семена от изминалите години.

С радост Ви каним да заявите своите семенца за сезон 2021 и също можете да си подарите книга от нашата Книгодарителница “ДАРоВЕДА”. Инициативата “Вземи Книга – Посади Дърво!” се обединява със “Семената на Добротата”, като с всяка книга по ваше желание може да получите и пакетче семена за вашия балкон или градина.

През 2021 г. Проектите „Семената на Добротата“ и „СемеХранилище и ЗемеХранилище“ осъществиха разнообразни дейности свързани със споделяне и размяна на семена.

На 03.03. в гр. София, Общностна градска градина Обеля беше домакин на Размяна на семена, където споделихме и разменихме семена и представихме процесите, платформите и проектите, с които служим за общото благо!
Повече информация: https://www.facebook.com/events/463346324796753/

На 13-14.03.2021 г. се осъществи събитието Свободна размяна на Семена по време на Втория Събор „За Природа“, в гр.Шипка,

По време на размяната и споделянето всеки имаше възможност да се сдобие със семена за тазгодишния градинарски сезон, сред които стари сортове и калени планински видове, както и споделихме повече за проектите „Семената на Добротата“ към Сдружение „Натуралистично“ и „СемеХранилище и ЗемеХранилище“, проект на сфера „Земеделие и Околна среда“ към Синергийна Мандала за Интегрално Развитие.

По време на събора се проведе още:
– Обучение по ашладисване с Христо Ашламинатора;
– Засаждане на фиданки като част от трансформиране на земеделска земя в градина гора;
– Проектна среща на Сфера „Земеделие и Околна среда“ към Синергийна Мандала за Интегрално
Развитие /СМИР/;
– Обсъди се, анализира и активира планът за обща зелена стратегия за действие, създаден по време на първият събор през м. ноември 2020 г.

Повече информация за събитието:
https://www.facebook.com/events/476472800050659

През м. Март и Април засадихме семенцата на видовете и сортовете, които се стараем да съхраним и разпространим. Подготвяме разсади, които скоро ще поемат към градините – земехранилища, където ще порастнат и дадат още семена, докато ние с любов ги обгрижваме за каузата.

 

На 15.05.2021 г. имахме честта и радостта да се включим в 9-я Независим Фестивал на Семената в Приказната Градина, гр. Елин Пелин.
По време на фестивала споделяхме семена и книги от проектите „Семената на Добротата“ и „ДАРоВЕДА“ към Сдружение „Натуралистично“ и от проекта „СемеХранилище и ЗемеХранилище“ към Синергийна Мандала за Интегрално Развитие.
Направихме представяне на Сдружението и Мандалата и се срещнахме с много приятели и съмишленици.

Съставен е и списък с имената на видове растения, от които имаме събрани семена за споделяне. Списъкът е достъпен за широка публика, за всеки, който има интерес към инициативите и проектите.

При желание да получите списъка и да заявите семена или да ни питате/споделите нещо друго, пишете ни на имейл:
info@naturalistichno.org

С Любов, Благодарим! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2020 we continued our work on the project „Seeds of Goodness“ and in April we carefully prepared inl convenient paper packages the seeds of life on Earth. We lovingly shared them with anyone who wanted to grow them on the balcony or in their yard.

In the New 2021 we continue to take care of the seeds, and very soon in February we will group and distribute all of the collected seeds from the past years. We are happy to invite you to order your seeds for 2021 season, and also you can give yourself a book from our Bookstore „DARoVEDA“. The initiative „Take a book – plant a tree“ is combined with „Seeds of Goodness“, and with each book you can get a packet of seeds for your balcony or yard.

We are also pleased to announce that in 2020 the project “Seeds of Goodness” is being upgraded to a synergy project in cooperation with other organizations, groups and people who collect and store seeds. We began the realisation of the Project „Seed Depositary and Land Depositary“ to the Sphere „Agriculture and Environment“ of the Synergy Mandala for Integral Development /SMID/. www.sinergia.life

If you want to Share us something, write us an email: info@naturalistichno.org

With Love, We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ღ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~