Натуралистично Предстоящи Акции и Събития 2022 г. (обновяващи се)

Здравейте, приятели! 

Дано сте добре и всичко продължава да расте. 
Навън вече намирисва на пролет, а ние се подготвяме за сезона 2022, който се очертава да е изпълнен с интересни и значими събития и дейности. Тук ще публикуваме предстоящите акции и събития на “Натуралистично” за 2022 г.

Размяна на семена и фиданки за независимост

Приятели, поради зимната обстановка в момента, събитието за размяна и споделяне на семена, фиданки и добри земеделски практики се отлага за 12ти Март. Очакваме ви тогава на същото място по същото време!

Започваме градинарския сезон 2022 с предоставяне на възможност да споделим и обменим опит и ресурси, контакти и вдъхновение на предстоящето събитие – Размяна на семена и фиданки за независимост в Градина Обеля, гр. София 12.03.2022 г. 
По време на събитието, организирано съвместно с приятелските ни организация в София, ни очакват натурални чисти семена, фиданки, продукти от фермери и проекти с каузи, лекции и работилници за земеделието и значимите дейности в грижа за Земята. И разбира се споделено време на живо заедно.
Ние от “Натуралистично” ще се грижим за пространството за обмен на семената, както и ще водим Работилница за Създаване на Билкова Спирала. 

Призив! Ако миналата година сте взели семена и сте успяли да отгледате растенията и да съберете нови семена за споделяне, ще сме много радостни да се включите и да допринесете в събитието.
Или ако някой иска да вземе участие и да подкрепи процесите като помогне на организацията ни с дейностите по време на събитието, то, молим, пишете ни на: info@naturalistichno.orgБлагодарим!

Заповядайте на 12.03.2022 г. да отпразнуваме заедно този светъл ден! 
~~

Hello, friends! 

Hope you are well and everything continues to grow fine. 
It already smells like spring outside, and we are preparing for the 2022 season, which is going to be full of interesting and meaningful events and activities. 

We are starting the 2022 gardening season by providing an opportunity to share and exchange experiences and resources, contacts and inspiration at our upcoming event, The Independence Seed and Sapling Swap at Obelia Garden, in the city of Sofia 12.03.2022. 
During the event, organized in cooperation with our friends in Sofia, there will be natural pure seeds, seedlings, products from farmers and projects with causes, lectures and workshops about farming and meaningful activities in caring for the Earth. And of course shared time in live together.
We, the team of Naturalistichno, will be coorganising the seed exchange space as well as leading a workshop for How to Create a Herb Spiral. 

! If you took seeds last year and were able to grow the plants and collect new seeds to share, we would love that you join us and contribute to the event.
Or if anyone would like to participate and support the processes by helping our organization with the activities during the event, then please email us at: info@naturalistichno.org

Thank you!

You are very welcome on 12.03.2022 to celebrate this bright day together!