Сдружение “Натуралистично” стана на 8 години!

Сдружението ни порастна с още една годинка и вече сме на 8!

Сърдечно благодарим на всички членове и помощници в екипа ни, благодарение на които започнахме и продължаваме да съществуваме и растем!
Благодарим безкрайно и на всички доброволци, подкрепители и съратници, които са се включвали в различните ни дейности през годините и ни помагаха и продължават да помагат с много усмивки, ентусиазъм и любов да споделяме грижата за земята и хората напред!

На този празник си пожелаваме да не стихва ентусиазма за добротворчество, хората в обществото да се отварят все повече за доброволчеството и никога да не се отървем от добри и щастливи приятели и съдейци, с които да разпространяваме семената и плодовете на новото време.
Нека сме все повече добротворците за общото благо и да споделяме напред и навред уменията и опитностите си по пътя ЗаЕдно!

Благодарим Ви!
Много Любов и до нови срещи!

Екипът на Сдружение “Натуралистично” – ЗаЕдно за Земята и Хората!