Осъществен Уъркшоп за създаване на Визия на Сдружение “Натуралистично”

На 31.03. се осъществи уъркшоп за създаване на визия на Сдружение “Натуралистично” воден от @Nedelina Petrova Vangelova (член на сдружението) и предназначен за другите членове на организацията.
Ето как протече събитието през погледа на един от участниците:
“Заедно с част от екипа много забавно и интерактивно случихме работилничката за Визия на Натуралистично оня ден. Стартирахме с това, че е важно най-напред да изясним кой каква роля изпълнява в организацията, за да има яснота и концентрация на работата ни. 🧐
След това плавно продължихме в това какво ни свързва помежду ни и като крайно заключение установихме, че това е Любовта към Природата, Хората и всички Същества. Изброихме нашите лични ценности, както и ценностите, които смятаме, че Натуралистично трябва да притежава.💪 От тях извадихме 5 най-открояващи се ценности, които всички задружно определихме като основни за организацията, а именно: 1. Действие за благоденствие, 2. Хармония с природата, 3. Креативност, 4. Споделеност, 5. Свобода.
Изяснихме си също каква е същността на дейностите, които организацията предоставя на обществото: Теоретични и практични методи, продукти и услуги за природосъобразен начин на живот в хармония с природата и новото време, и също защо това е важно.
След това изяснихме основната цел или визията на организацията и сътворихме следното: Споделяне на методи, практики и продукти за опазване на биоразнообразието и хармония с природата.
А за “лудата цел”, която да е наша пътеводна звезда, определихме това: Всички хора да са в хармония с природата и да се спаси цялото биоразнообразие. 🤪
Ех, човек трябва да мечтае за добрините, за да живеем в един по-благоприятен свят, та нека нашата мечта, на отбор Натуралистично, се сбъдне за всички! 🎉
Благодарим за възможността да осъществим тази работилничка, на прекрасната ни водеща @Nedelina Petrova Vangelova и на участниците от екипа ни.
Продължаваме напред и нагоре с новите вдъхновения и визията ни!
До скоро!