Проект “НатуроТворчество” – ПРИКЛЮЧИЛ

ПРОЕКТЪТ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО!

Благодарим на всички участници и подкрепители!

„НатуроТворчество“ е инициатива започнала през 2014г. в подкрепа на артисти, които работят с натурални материали и/или по екологичен и устойчив начин. Инициативата подкрепя артистите  чрез споделяне и разпространение на информация за тяхната работа, както и представя предмети на изкуството изработени от природни и рециклирани материали със специфична концепция за екологично и устойчиво използване на природни материали в полза на Хората и Земята.

 

НатуроТворчество през 2016г.

През м. Април 2016 г. в гр. Лунд Швеция концепцията на НатуроТворчество се реализира като международен проект за културно интегриране и предоставяне на възможност на новодошли жители на гр. Лунд да се впишат в обществото, финансиран от общината на Лунд – Naturalistic Art Cultural Integration Project (Проект НатуроТворчество за Култура и Интеграция),  ръководен от Председателя на Сдружение “Натуралистично”, Христо Вълчев.

Проектът се състои в създаването на 2 НатуроТворчески Живи Инсталации в централни обществени места и едно облагородяване на площите на проекта (GEE)

През м. Юни беше облагородена територията на проекта ,чрез изрисуване и оцветяване на определени места от участниците на събитието.

 

Също през м. Юни по време на Международния културен ден в културната къща на гр. Лунд Stеnkrossen, заедно с всички участници на събитието е създадена инсталацията наречена „Растящата Зелена Земя“.

Проект НатуроТворчество - Инсталация Растящата Зелена Земя

Тя представлява специфична градина от медоносни и ядивни билки, подправки, цветя и зеленчуци, засадени в градина изградена по методите на пермакултурните повдигнати лехи върху бетон. Продуктивните площи са обособени във формата на континентите на Земята.

 

През м. Септември 2016 г. е създадена втората НатуроТворческа Жива Инсталация като част от събитието Европейска седмица на мобилността в гр. Лунд. По време на събитието участниците имаха възможност заедно да нарисуват знамената на страните си и след това да засадят символични флагове от дарени растения със специфични цветове:

 

Бъдеща цел за развитие на проекта ще бъде свързване с артисти, които биха подкрепили концепцията на „Натуралистично“ и биха искали да се присъединят към „НатуроТворчество“. При изграждане на достатъчен капацитет от артисти и творби, ще бъде организирана устойчива търговска мрежа за дистрибуция на произведенията на изкуството, както и тематични изложби и събития представящи и промотиращи артистите, тяхното творчество, проекта „НатуроТворчество“ и Сдружение „Натуралистично“.

Също така ще бъде потърсена възможност за създаване на Живи Инсталации на Изкуството в гр. София и в други градове в България.

 

НатуроТворчество през 2017г. – Градски Натуралистични Инсталации в Швеция

През 2017г., отдел Биоразнообразие в община Лунд, Швеция отпусна финансиране на проект, ръководен от Христо Вълчев за създаване на 3 Градски Натуралистични Инсталации в центъра на гр. Лунд. Инсталациите ще са със специален фокус към ползотворно биоразнообразие, повишаване на екосистемни услуги, понижаване на замърсяване и подпомагане на мерки против климатични промени, както и създаване на социални места за интегриране на новодошли жители, и за образование по екологични и устойчиви теми.

След обществена артистична и забавна сесия с чертане на идеи за дизайн на инсталациите бяха избрани да бъдат направени Билкова Спирала, Мандала Градина и Растяща Зелена Земя:

 

Подготовката за инсталациите продължи с градинарски уроци за отглеждане на растения във вътрешни условия през м. Март и Април, съпътствано с пикиране на растенията през м. Март, Април и Май.

Строежът на инсталациите  започна през м. Май и беше съпътстван с обществени събития за засаждане на предварително отгледаните растения в изградените инсталации през м. Май, Юни и Септември

 

Повече информация на английски език в:

https://www.facebook.com/UNILund

UNI Lund