Изминали дейности на Сдружение Натуралистично през 2017г.

„Натуралистично“ – Грижа и Споделяне за Земята и Хората!

Драги приятели, имаме изключителното удоволствие да Ви представим изминалите дейности на Сдружение Натуралистично през 2017 г. Благодарим за вниманието, надяваме се да Ви хареса и да се видим в някоя от предстоящите ни цветни случки и да действаме заедно!

През милата 2017 година, ние..

  1. Осъществихме проект към Министерство на Околната Среда и Водите, Р. България като изпълнител в партньорство с Кметство Горна Липница и Сдружение за Развитие на Горна Липница – “Проект за почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание в село Горна Липница”.

Проект за “Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и екологично възпитание” в село Горна Липница – Приключил

2.   Осъществихме партньорства-съдружия и работим по организирането на бъдещи дейности с:

 

3. Написахме проекто-предложения и очакваме резултати от:

  • Европейски Фонд за Социално предприемачество с – Откриване на Работни места и Съвременно Интегриране на Хора със Специфични Нужди като моряци и капитани на яхти осигуряващи туристически турове.
  • Германски Фонд и Фондация Екоцентрик за – Създаване на Градински Образователни Натуралистични Инсталации и преподаване по Образователно Градско Градинарство в София и Германия с партньори от Германия и България. Фондация Екоцентрик: http://ecocentric-foundation.org
  • Министерство на Околната Среда и Водите и Предприятия за Управление на Дейности по Опазване на Околната Среда – Проект за създаване на Образователна Екоистема в СУ   “Васил Левски” – гр. Севлиево.

 

4. Започнахме подготвянето на Стажантска Програма и Програма за Доброволци.

 

5. Започнахме подготвянето на информационни и промоционални материали за сдружението: визитки, флаери и дипляни, плакати.

 

6. Продължихме да работим по представянето ни пред широка публика в онлай пространството чрез този уебсайт и социалните медии:

 

7. Продължихме развитието и дейностите на проектите ни:

Проект Пчелен Рай

  • Внесено и одобрено научно проекто-предложение към ПУДООС на МОСВ за:      ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МЕДОНОСНАТА ФЛОРА И ОПРАШИТЕЛИТЕ ВЪВ ФЛОРИСТИЧЕН РАЙОН „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”.  с условието че ПУДООС ще финансира 50% от проекта, ако бъдат осигурени останалите 50% чрез съфинансиране – 49 900 лв. Предприети мерки за създаване на дарителска кампания за събиране на нужните средства: https://www.naturalistichno.org/bg/2017/10/01/daritelska_kampania_naturalistichno

Проект “Пчелен Рай”

Проект “Глобални Екосистеми за Образование на Света” (ГЕОС)

Разработен е модел за Екоситема за Образование на Света (ЕОС) предназначена за училища и се търсят подходящи места, които да  го реализират.

Беше приключен 3 годишнен проект, осъществяван в сътрудничество с организацията ABC в Швеция, за пилотен модел на Образователна Екосистема в гр. Лунд, Швеция. Резултатите ще бъдат обявени скоро.

Проект “ГЕОС”

 

Проект НатуроТворчество

Председателят Христо Вълчев и екипът му в Лунд, Швеция  осъществиха проект в сътрудничество с организацията ABC в Швеция. Проектът Urban Naturalistic Installations (UNI) се осъществи през периода м. Март – м. Септември 2017г., създавайки 3 Градски Натуралистични Инсталации засадени с медоносни и лечебни растения за ползотворно биоразнообразие, повишаване на екосистемни услуги, понижаване на замърсяване и подпомагане на мерки против климатични промени, както и създаване на социални места за интегриране на новодошли жители, и за образование по екологични и устойчиви теми.

Повече информация на английски език в: https://www.facebook.com/UNILund

Проект “НатуроТворчество”


Тук може да разберете как може да се присъедините към дейностите ни през 2018г.:

Присъединяване


Тази Приказка Разцъфва Прекрасно от Нас за Вас с Всички и за Всички и Всеки е Добре Дошъл да се Включи и Присъедини Към Нас и Да Творим Заедно в Час! Очакваме Ви!

Благодарим с Най-Добри Пожелания и Пожелаваме Много Любов и Възвишени Състояния!

Post a comment